Płatności gotówkowe powyżej 15.000 zł

 Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące od 01.01.2017 ograniczenie zaliczania do kosztów podatkowych, gdy wartość zakupu przekracza 15.000 złotych i zostanie zapłacona gotówką:

 „Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

W przypadku natomiast zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości takiej transakcji podatnicy zobowiązani są zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększyć przychody, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Zasady te obowiązują również w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych.”